Tham gia giải đấu lũy tiến với coin của bạn
Bạn sẽ sử dụng coins từ số dư tài khoản coin của bạn để tham gia giải đấu này
Bạn có thể đặt lại điểm số hiện tại của mình và thử lại.
Sau khi hoàn tất, tiến trình hiện tại của bạn trong giải đấu này sẽ bị mất và bạn sẽ bắt đầu lại.
Required coins
Số dư của bạn
Sử dụng coin và tham gia
Khởi động lại và thử lại
Hủy

Lịch thi đấu

Tất cả giải đấu
Live Now
Sắp tới
Thể Loại
Casino
Bảng giải thưởng
Bắt đầu / Hoàn thành
Giải đấu hàng tháng
Bảng giải thưởng:   8,000€
0d  :  0h  :  0m  :  0s
Đăng ký
Làm mới
Vòng chung kết hàng tuần
Bảng giải thưởng:   2,000€
30/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
0h  :  0m  :  0s
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   400€
25/01 16:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
25/01 22:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
26/01 04:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
26/01 10:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   400€
26/01 16:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
26/01 22:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
27/01 04:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Hằng ngày
Bảng giải thưởng:   200€
27/01 10:15 UTC
Đăng ký
Làm mới
Đặc biệt
Bảng giải thưởng:   200€
0h  :  0m  :  0s
Đăng ký
Làm mới
Đặc biệt
Bảng giải thưởng:   200€
25/01 18:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Đặc biệt
Bảng giải thưởng:   200€
26/01 02:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Đặc biệt
Bảng giải thưởng:   200€
27/01 10:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
25/01 14:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
25/01 18:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
26/01 02:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
26/01 09:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
26/01 14:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
26/01 18:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
27/01 02:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vòng loại hàng tuần
27/01 09:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
0h  :  0m  :  0s
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
25/01 15:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
25/01 20:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
26/01 02:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
26/01 11:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
26/01 15:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
26/01 20:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
27/01 02:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Vé vàng
27/01 11:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Monday
Bảng giải thưởng:   250€
31/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Tuesday
Bảng giải thưởng:   250€
0h  :  0m  :  0s
Đăng ký
Làm mới
Wednesday
Bảng giải thưởng:   250€
26/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Thursday
Bảng giải thưởng:   250€
27/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Friday
Bảng giải thưởng:   250€
28/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Progressive Prize Pool
Bảng giải thưởng:   1,468,350
0h  :  0m  :  0s
Đăng ký
Làm mới
Progressive Prize Pool
Bảng giải thưởng:   0
26/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới
Progressive Prize Pool
Bảng giải thưởng:   0
27/01 00:00 UTC
Đăng ký
Làm mới