Tham gia giải đấu lũy tiến với coin của bạn
Bạn sẽ sử dụng coins từ số dư tài khoản coin của bạn để tham gia giải đấu này
Bạn có thể đặt lại điểm số hiện tại của mình và thử lại.
Sau khi hoàn tất, tiến trình hiện tại của bạn trong giải đấu này sẽ bị mất và bạn sẽ bắt đầu lại.
Required coins
Số dư của bạn
Sử dụng coin và tham gia
Khởi động lại và thử lại
Hủy

Tất cả kết quả

Ngày
Giải đấu
Bảng giải thưởng
Người chơi
Trạng thái
Giải đấu hàng tháng
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng 8,000€
Người chơi 2616
Trạng thái Trực tuyến  
Progressive Prize Pool
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng 773,100
Người chơi 2539
Trạng thái Trực tuyến  
Thursday
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng 250€
Người chơi 2176
Trạng thái Trực tuyến  
Đặc biệt
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 4507
Trạng thái Trực tuyến  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 16/09/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 1227
Trạng thái Trực tuyến  
Hằng ngày
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 4752
Trạng thái Trực tuyến  
Vé vàng
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2434
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 16/09/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2869
Trạng thái Đã hoàn thành  
Hằng ngày
Ngày 16/09/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 4957
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 16/09/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2783
Trạng thái Đã hoàn thành  
>