Tất cả kết quả

Ngày
Giải đấu
Bảng giải thưởng
Người chơi
Trạng thái
Giải đấu hàng tháng
Ngày 17/05/2021
Bảng giải thưởng 7,000€
Người chơi 13243
Trạng thái Trực tuyến  
Monday
Ngày 14/06/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 1118
Trạng thái Trực tuyến  
Hằng ngày
Ngày 14/06/2021
Bảng giải thưởng 200€
Người chơi 2646
Trạng thái Trực tuyến  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 14/06/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 1977
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vé vàng
Ngày 14/06/2021
Bảng giải thưởng -
Người chơi 1901
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vé vàng
Ngày 13/06/2021
Bảng giải thưởng -
Người chơi 1833
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vòng chung kết hàng tuần
Ngày 13/06/2021
Giải đấu
Vòng chung kết hàng tuần
Bảng giải thưởng 2,000€
Người chơi 2024
Trạng thái Đã hoàn thành  
Hằng ngày
Ngày 13/06/2021
Bảng giải thưởng 350€
Người chơi 3850
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 13/06/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2282
Trạng thái Đã hoàn thành  
Vòng loại hàng tuần
Ngày 13/06/2021
Giải đấu
Bảng giải thưởng -
Người chơi 2387
Trạng thái Đã hoàn thành  
>