ยินดีต้อนรับสู่ Social Tournaments

Last updated on 4/03/2020

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะควบคุมการใช้งานของคุณบนแพลตฟอร์ม www.socialtournaments.com (“ “แพลตฟอร์ม””) และ Socialtournaments.com, ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นเกมทางสังคมที่ใช้ RNG (“แพลตฟอร์ม”), ซึ่งเป็นของบริษัท Intuition Software Solutions Ltd (“เรา” หรือ “Social Tournaments”), ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของรัฐ Isle of Man โดยมีหมายเลขทะเบียนบริษัท 015901V และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ PO Box 227, Clinch’s House, Lord Street, Douglas, IM99 IRZ, รัฐ Isle of Man ซึ่งดำเนินธุรกิจในการจัดการแข่งขันเกมออนไลน์ (“ทัวร์นาเมนต์” หรือ “การแข่งขัน”) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ด้วยตัวคุณเอง (““คุณ”). โดยการสร้างบัญชีและการเข้าร่วมในการแข่งขัน คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้และเงื่อนไขเพิ่มเติมและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่อาจออกโดย Social Tournaments เป็นครั้งคราว ซึ่งเรามีสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไข แต่เพียงผู้เดียวและตลอดเวลาในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อตกลงนี้ตามดุลยพินิจของเรา โดยที่การแก้ไขใด ๆ จะเริ่มมีผลทันที ณ เวลาที่โพสต์บนแพลตฟอร์ม คุณควรทบทวนข้อตกลงนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดที่เรานำมาใช้ในการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มนี้

  1. การเข้าถึงแพลตฟอร์มและการสร้างบัญชี

1.1 การแข่งขันมีให้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยการลงทะเบียนคุณได้ประกาศและรับประกันว่าคุณมีอายุมากกว่า 18 ปี หรืออายุขั้นต่ำตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในเขตอำนาจการปกครองของคุณ และภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้กับคุณการอนุญาตให้เข้าร่วมในการแข่งขันตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายละเอียดการลงทะเบียนบัญชีทั้งหมดที่คุณให้ เมื่อการตรวจสอบเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันอายุของคุณ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานเพิ่มเติม หากเรายังไม่สามารถยืนยันรายละเอียดใด ๆ ที่คุณให้ไว้เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับบัญชีของคุณหรือระงับการจ่ายรางวัลใด ๆ จนกว่าเราจะได้รับหลักฐานที่น่าพอใจตามที่เราเห็นสมควร 1.2 พนักงานของ Social Tournaments และญาติ หรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือกรรมการตัดสินการแข่งขัน ไม่สามารถเข้าร่วมตามข้อตกลงนี้ได้ 1.3 Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือกำหนดเวลาทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยที่ Social Tournaments จะทำการแจ้งการยกเลิก หรือ กำหนดเวลาใหม่ของการแข่งขัน ไปยังผู้เข้าแข่งขันทราบโดยเร็วที่สุด 1.4 จะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าสำหรับการเข้าร่วมในการแข่งขันและคุณไม่จำเป็นต้องทำการซื้อเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 1.5 หากคุณอยู่ในประเทศต่อไปนี้ คุณจะไม่สามารถและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม: เมือง Kentucky (สหรัฐฯ) ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย เกาหลีเหนือ ยูเครน โรมาเนีย อินเดีย และ รัฐหรือประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ อาจกำหนดเป็นครั้งคราว (เรียกรวมกันว่า “ดินแดนต้องห้าม”). Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขรายชื่อดินแดนต้องห้ามเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือระงับหรือยกเลิกรางวัลใด ๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขันหาก Social Tournaments พบว่า ผู้ใช้งานมาจากหนึ่งในดินแดนต้องห้าม

  1. การสร้างบัญชีผู้ใช้

2.1 คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Social Tournament เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน (“บัญชี”). คุณสามารถสร้างบัญชีได้โดยเข้าไปที่ลิงค์ต่อไปนี้: www.socialtournaments.com 2.2. ในการสร้างบัญชีและเพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมในการแข่งขัน คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึง: ชื่อ อีเมล และข้อมูลบัญชีการชำระเงิน (เช่น Skrill หรือ Neteller) ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ถูกรวบรวมโดย Social Tournaments จะดำเนินการตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของข้อตกลงนี้ 2.3 คุณจะต้องออกแบบอวตารประจำตัวและใช่อวตารนี้สำหรับบัญชีของคุณในระหว่างการแข่งขัน (“อวตาร”). อวตารทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ก่อนที่คุณจนำไปใช้ได้ (ไม่ว่าจะนำไปเพื่อใช้ในการแข่งขัน หรือโพสต์ลงในบัญชี) และคุณยอมรับดุลยพินิจของ Social Tournaments ในการสงวนสิทธิ์ในการใช้ ระงับ จำกัด หรือปฏิเสธการใชอวตาร ใด ๆ ที่นำไปใช้ในบัญชีหรือการแข่งขันได้ตลอดเวลา 2.4 คุณมีสิทธิ์เปิดบัญชีในชื่อของคุณเพียงบัญชีเดียว และคุณรับทราบและยอมรับว่า คุณอาจถูกตัดสิทธิ์จากการเข้าร่วมการแข่งขันใด ๆ ได้ตลอดเวลาหากคุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีในชื่อของคุณ

  1. รางวัล

3.1 ผู้ใช้ใด ๆ ที่ถูกกำหนดให้เป็น “ผู้ชนะ” การแข่งขันโดยบริษัทฯ (“ผู้ชนะ”) อาจมีสิทธิ์ได้รับรางวัลในฐานะผู้ชนะ ซึ่งรางวัลอาจเป็นรูปแบบเงินสดหรือไม่ก็ได้ (“รางวัล”) ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นครั้งคราว คุณรับทราบและยอมรับว่า คุณจะต้องรับผิดชอบต่อภาระในการเสียภาษีใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณได้รับรางวัล และตกลงที่จะเสียภาษีเต็มจำนวนสำหรับรายได้ที่ได้จากการแข่งขันที่เกิดขึ้น 3.2 คุณตกลงและยอมรับว่า การแข่งขัน Social Tournaments ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรือระงับรางวัลใด ๆ และการละเมิดข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้ (ที่กำหนดไว้ในข้อ 3.7 ของข้อตกลงนี้) หรือการไม่ปฏิบัติตามคำขอที่สมเหตุสมผลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจาก Social Tournaments อาจส่งผลให้มีการยกเลิกการให้รางวัลแก่ผู้ชนะ 3.3 คุณรับทราบและยอมรับว่า รายชื่อผู้ชนะและรางวัลทั้งหมดจะได้รับการประกาศไว้ใน www.socialtournaments.com/results รางวัลไม่สามารถโอนไปให้บุคคลอื่น ๆ ได้ รางวัลขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัทฯ และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรางวัลเป็นรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 3.4 ผู้ชนะจะได้รับแจ้งทางอีเมลโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงไว้กับบัญชีภายในสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงหลังจากการสรุปผลการแข่งขัน หากไม่สามารถติดต่อผู้ชนะ หรือผู้ชนะไม่มาทำการรับรางวัลภายในเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล เราขอสงวนสิทธิ์ในการถอนรางวัลและเลือกผู้ชนะใหม่ 3.5 เราจะทำการแจ้งวิธีในการส่งมอบรางวัลไปยังผู้ชนะ 3.6 Social Tournaments สงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจสำหรับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันและแพลตฟอร์ม 3.7 เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการรับรางวัล คุณยอมรับว่า Social Tournaments สงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่สมเหตุสมผล (ตามดุลยพินิจของ Social Tournaments) ที่เห็นว่าจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย การแข่งขันโซเชียลใด ๆ (หรือนิติบุคคลใด ๆ ที่อยู่ในกลุ่มบริษัทฯ เดียวกันกับการแข่งขัน Social Tournaments) และจะต้องปฏิบัติตาม (“กฎหมายที่ใช้บังคับ”) ซึ่งคุณจะไม่สามารถรับรางวัลใด ๆ จนกว่าคุณจะปฏิบัติตามคำร้องขอในการส่งมอบข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมที่ Social Tournaments ร้องขอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ชนะใด ๆ จะต้องส่งมอบข้อมูลและเอกสารใด ๆ ที่จำเป็นให้กับ Social Tournaments เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับรวมถึง แต่ไม่จำกัด เพียงข้อกำหนดการปฏิบัติตามภาษี คุณรับทราบและยอมรับว่า กระบวนการทั้งหมดอาจใช้เวลาถึงสิบสี่ (14) วันทำการในการรับรางวัลหลังจาก Social Tournaments ได้รับข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว 3.8 บัญชีของคุณอาจถูกระงับหรือยกเลิกหากไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอข้อมูลและเอกสารของ Social Tournaments ตามข้อตกลงนี้ 3.9 หากคุณอาศัยอยู่นอกสหภาพยุโรป รางวัลจะถูกจ่ายออกและอาจถูกเพิกถอนจากบัญชี Skrill หรือ Neteller E-Wallet ของคุณได้

  1. การแข่งขัน

4.1 แพลตฟอร์มของเราไม่ได้รับการสนับสนุน หรือรับรอง หรือจัดการโดย หรือเกี่ยวข้องกับ Facebook, Twitter หรือเครือข่ายโซเชียลอื่น ๆ ที่ทำการโฆษณาแพลตฟอร์มและทัวร์นาเมนต์ 4.2 การตัดสินของ Social Tournaments เกี่ยวกับการเข้าร่วมและสิทธิ์ของคุณในการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด

  1. 5การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

5.1 โดยการใช้งานแพลตฟอร์มนี้ คุณยินยอมให้มีการประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้ Social Tournament (หรือหน่วยประมวลผลอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต) ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Social Tournament. 5.2 โดยการสร้างบัญชีและการเข้าร่วมในการแข่งขัน ผู้ชนะรับทราบและยินยอมให้ Social Tournaments เผยแพร่ชื่อและอวตารของในสื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ของผู้ชนะหรือผู้ใช้ปลายทางจะถูกนำไปใช้ตามข้อกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด 5.3 นอกเหนือจากบทบัญญัติใด ๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณยอมรับว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Social Tournament โดยการขอปิดบัญชีของคุณ และการปิดบัญชีของคุณจะส่งผลให้ Social Tournaments ยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  1. การยกเลิกบัญชี

6.1 คุณรับทราบและยอมรับว่า Social Tournaments สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณได้ทุกเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในกรณีที่กิจกรรมใดๆ ในบัญชีของคุณขัดแย้งกับกฎหมายที่บังคับใช้ หรือถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถือว่าผิดกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการฟอกเงินด้วย 6.2 เมื่อมีการยกเลิกบัญชี Social Tournaments ของคุณแล้ว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มได้อีกต่อไป การเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ใด ๆ ที่อาจยังคงค้างอยู่ในขณะที่ปิดบัญชีของคุณ จะถือว่าเป็นโมฆะและคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น

  1. ทรัพย์สินทางปัญญา

7.1 เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้ “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง การประดิษฐ์ ออกแบบ สูตรความรู้ กระบวนการ กระบวนการทางธุรกิจ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ลิขสิทธิ์ รหัส ความคิด งานเขียน ภาพประกอบ ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ Social Tournaments รวมถึง วัสดุใด ๆ ทั้งหมดที่อธิบายหรือแสดงคุณสมบัติดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเอกสารหรือดิจิทัล 7.2 ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดจะเป็นทรัพย์สินของ Social Tournaments แต่เพียงผู้เดียว สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้หรือการใช้แพลตฟอร์มของคุณจะเป็นของ Social Tournaments

  1. การร้องเรียน

คุณยื่นข้อร้องเรียนใด ๆ ไปยังอีเมล: player@socialtournaments.com โดยที่ Social Tournaments จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำการแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ โดยทันทีและโดยเร็วที่สุด

  1. ขอบเขตของความรับผิดชอบ

9.1 คุณตกลงที่จะไม่เอาผิดกับ Social Tournaments สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายประเภทใด ๆ ดังต่อไปนี้ แม้ในแต่ละกรณีหากคู่สัญญาได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว: 9.1.1 การสูญเสียทางอ้อม หรือการสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่อง 9.1.2 การสูญเสียผลกำไร รายได้ สัญญา หรือเงินสะสมที่คาดหวังว่าจะได้ 9.2 Social Tournaments จะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Social Tournaments จากการที่ Social Tournaments ถูกกีดกันไม่ให้ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้ภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือความประมาท (“เหตุสุดวิสัย“). หากเหตุการณ์เหตุสุดวิสัยได้กีดกัน Social Tournaments จากการปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างมีนัยสำคัญภายใต้ข้อตกลงนี้ และยังดำเนินต่อไปอีกเกินกว่าสิบ (10) วัน คุณสามารถดำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อทำการยกเลิกข้อตกลงนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันที 9.3 Social Tournaments จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้บนแพลตฟอร์มหรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ความเสี่ยงของการนำซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมาใช้ และ ความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม ซึ่งอาจเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต Social Tournaments จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นผลมาจากความล้มเหลวทางเทคโนโลยีที่ทำให้แพลตฟอร์มนั้นล้มเหลว