ตรวจพบอุปกรณ์ที่ซ้ำกัน
อุปกรณ์ที่คุณใช้มีผู้ใช้อื่นเชื่อมต่อมากขึ้น
โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า