เข้าร่วมการแข่งขันแบบโปรเกรสซีฟด้วยเหรียญของคุณ
คุณจะใช้เหรียญ จากจำนวนเหรียญของคุณเพื่อเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้
คุณสามารถรีเซ็ตคะแนนปัจจุบันของคุณ และลองอีกครั้ง
เมื่อเกมสิ้นสุด หน้าปัจจุบันของคุณในทัวร์นาเมนต์นี้จะหายไปและคุณจะเริ่มต้นใหม่
Required coins
ยอดเงินของคุณ
ใช้เหรียญเพื่อเข้าร่วม
รีเซ็ตและลองอีกครั้ง
ยกเลิก

Last updated on 4/03/2020   ขอต้อนรับสู่ socialtournaments.com (ต่อไปเรียกว่า “เว็บไซต์”)

 1. เกี่ยวกับเรา
 • ผู้ควบคุมข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คือ บริษัท Palm Solutions Limited (Palm Solutions Limited ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศมอลตา โดยมีหมายเลขทะเบียน C85026 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Falcon House, Block E, High Street, Sliema, SLM 1544), (ต่อไปเรียกว่า บริษัทฯ” “เรา” “ของเรา”) วัตถุประสงค์ของ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าบริษัทฯ ทำการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ จัดเก็บ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร
 • โดยการเข้ามายังเว็บไซต์และใช้บริการของเรา จะเป็นการถือว่าคุณได้อ่านและรับทราบ และได้พิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยสมบูรณ์แล้ว
 • บริษัทฯ รับทราบว่า ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เรามีข้อผูกพันตามกฎหมายของประเทศมอลตา และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม GDPR หากคุณมีคำร้องหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ผ่านทางที่อยู่อีเมลต่อไปนี้: [email protected]
 • การแจ้งข่าว ความต้องการ คำขอ หรือ การสื่อสารอื่นใด ๆ ที่คุณต้องการจะส่งให้กับบริษัทฯ จะต้องดำเนินการโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือโดยการขอใบรับรองการส่ง หรือ ทางอีเมล การสื่อสารทั้งหมดที่ส่งโดยอีเมลจะถือว่าได้รับแล้วในวันทำการถัดจากวันที่ส่ง
 • การแจ้งข่าวอาจใช้รูปดังนี้:
  • อีเมล: _____________
  • เรียน: __________
  • ที่อยู่: ____________

 

 1. การจำกัดความ

ข้อกำหนดที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ในนโยบายนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ใน GDPR หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้ และจะถูกตีความตามที่ระบุไว้ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดคำจำกัดความเพิ่มเติม ดังนี้:

 • บัญชีผู้ใช้ (Account)– บัญชีที่กำหนดไว้ให้คุณโดย Social Tournament เมื่อคุณได้ทำการลงทะเบียนและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้งานเว็บไซต์
 • End-User– บุคคลใดก็ตามที่ลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้ หรือ ได้เข้ามาและเรียกดูเว็บไซต์ (“คุณ” “ของคุณ”);
 • GDPR– ระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (EU) 2016/679 แห่งรัฐสภายุโรป และสภาแห่ง 27 เมษายน 2016 เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลธรรมดาที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และการเคลื่อนไหวของข้อมูลดังกล่าวโดยอิสระ และการยกเลิกคำสั่ง 95/46/EC ตามที่แก้ไข ทดแทน หรือ แทนที่ และมีผลบังคับใช้เป็นครั้งคราว และ
 • บริการ– บริการตามที่ Social Tournament จัดทำให้ผ่านเว็บไซต์

 

 1. สาระสำคัญ
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของ End-User ซึ่งจะอธิบายถึงเงื่อนไขที่เราทำการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการรักษาความลับ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่เห็นสมควร และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ปรากฏออนไลน์บนเว็บไซต์ ทางบริษัทฯ จะทำการสื่อสารกับคุณโดยตรงหากมีการแก้ไขใด ๆ ที่มีความสำคัญในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 

 1. หลักการในการประมวลผลข้อมูล
  • เรามีความเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคุณอย่างเต็มที่ และถือว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ดังนั้น เมื่อเราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามหลักการพื้นฐาน ดังต่อไปนี้:
   • เราจะทำการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะสำหรับการประมวลผลที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรมเท่านั้น และเราจะรักษาความโปร่งใสแบบเต็มรูปแบบด้วยวิธีการเช่นเดียวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
   • เรารวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเราจะไม่ประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านี้
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมเท่านั้น
   • เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้อง และหากจำเป็น ต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประมวลผล โดยจะทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อลบหรือแก้ไขทันทีในกรณีที่ไม่ถูกต้อง และ
   • เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่รับประกันในความความปลอดภัยโดยการใช้มาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสม
  • โดยทั่วไป เราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ทั้งหมดในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บ

บริษัทฯ จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ณ จุดที่ทำการลงทะเบียนสมัคร
 • ชื่อและนามสกุล
 • อีเมล
 • ที่อยู่ (รายละเอียดสองบรรทัด เมือง รหัสไปรษณีย์ ประเทศ)
 • วัน เดือน ปีเกิด
 • รายละเอียดการชำระเงิน (เช่น Skrill หรือ Neteller)
 • ณ จุดที่ลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • เลขที่อยู่ ไอพี (IP address)
 • ข้อมูลอุปกรณ์ของ End-User
 • ข้อมูลการสื่อสารทั่วไป
 • ประวัติการท่องอินเตอร์เน็ต
 • ข้อมูลการตั้งค่าในการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้
  • สำหรับผู้ที่ชนะก่อนที่จะได้รับรางวัล
 • ข้อมูลการระบุตัวตน (เช่น สำเนาพาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชน ที่ออกโดยรัฐบาล)
 • หมายเลขประกันสังคม (สำหรับบุคคลสัญชาติอเมริกัน)
 • รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อใช้บัญชีการชำระเงิน (บัญชี Neteller และ Skrill)
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่คุณให้โดยตรงระหว่างการโต้ตอบกับเรา

 

 1. วัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล
 • บริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาเว็บไซต์ และบริการ
 • เพื่อการการปรับปรุงประสบการณ์ของ End-User รวมถึงการให้บริการส่วนบุคคล และการปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
 • เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สิ่งที่เป็นประโยชน์ และข้อเสนอ
 • เพื่อการการตรวจสอบ การสอบสวน และการป้องกัน การทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ และการปกป้องสิทธิ์และสิทธิ์ของคุณ และของบริษัทฯ
 • เพื่อการเก็บ ประมวลผล และดำเนินการวิจัยเชิงสถิติ และอื่น ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการ
 • เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์
 • บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อได้รับความยินยอมตามกฎหมายของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้:
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารเชิงพาณิชย์ การตลาด และการโฆษณา บริการของเรา หรือบริการของบุคคลที่สามผ่าน SMS โทรศัพท์ อีเมล อินเทอร์เน็ต โทรสาร จดหมาย สื่อสังคมออนไลน์ และ/หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด และ/หรือ การวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการ ความชอบ ความสนใจ ประสบการณ์ และ/หรือ นิสัยของคุณในฐานะผู้บริโภค
 • คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกความยินยอมของคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ตลอดเวลา โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทำการส่งไปตามรายละเอียดการติดต่อของเราที่กล่าวถึงในนโยบายนี้ การถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนที่จะมีการเพิกถอน

 

 1. ผู้รับข้อมูล
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ประมวลผลข้อมูลของเราดำเนินการภายใต้สัญญาการที่บังคับให้ผู้ประมวลผลยู่ในระดับเดียวกันกับการปกป้องข้อมูลที่ให้ไว้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามใด ๆ นอกสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการถ่ายโอนข้อมูลเกิดขึ้น เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยที่เทียบได้เท่ากับที่อยู่ในสหภาพยุโรป และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎหมายที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เราจะทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อสะท้อนถึงการถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดนและการป้องกันที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ
 • ในกรณีที่เราถูกร้องขอโดยศาลหรือหน่วยงานการกำกับอื่น ๆ ซึ่งดำเนินตามการสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน และในกรณีอื่นใดที่เราถูกผูกมัดตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้น บริษัทฯ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานนั้น ๆ ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 

 1. การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูล
 • เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้งานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และเพื่อป้องกันการเข้าไปประมวลผล ลบ ดัดแปลง หรือการใช้งานอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ตั้งใจ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการใช้นโยบายภายในและมาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสม รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทฯ จะดำเนินการไปในลักษณะที่รับรองถึงความลับและความปลอดภัย โดยคำนึงถึงการพัฒนาล่าสุด ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ รวมถึงลักษณะ ขอบเขต บริบท และวัตถุประสงค์ของการประมวลผล รวมทั้งความเสี่ยงและสิทธิเสรีภาพของคุณ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในแต่ละสถานการณ์
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ เท่านั้น ซึ่งดำเนินการตามข้อผูกพันอันเข้มงวดในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความลับ

 

 1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • เราจะทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องของการประมวลผลที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตามหลักการของการลดขนาดข้อมูล และหลักการจำกัดและการจัดเก็บข้อมูล (Data Minimization and Storage Limitation principles)
 • นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากการสิ้นสุดของวัตถุประสงค์การประมวลผลที่เกี่ยวข้องในกรณีเฉพาะ ดังต่อไปนี้:
 • ในกรณีที่มีข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ในกรณีที่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อบริษัทฯ ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของเราและผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายต่อศาลและหน่วยงานราชการอื่น ๆ
 • หลังจากพ้นช่วงเวลาของการเก็บรักษา ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลและระบบของเรา
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดการเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจง โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

 

 1. สิทธิของคุณ
  • คุณมีสิทธิ์ที่จะ:
 • เรียกร้องและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของคุณที่เกี่ยวกับการประมวลผล
 • เรียกร้องให้มีการแก้ไขความไม่ถูกต้องหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ขาดหายไปของคุณ
 • เรียกร้องให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • เรียกร้องให้มีการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
 • เรียกร้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สามารถพกพาเพื่อย้ายไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่น ๆ ในรูปแบบที่มีโครงสร้างที่ใช้กันทั่วไปและสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง
 • คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามกฎหมาย.
 • คัดค้านการตัดสินใจที่ดำเนินการบนพื้นฐานของการประมวลผลอัตโนมัติเท่านั้น รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่มีผลกระทบต่อคุณ
 • คำร้องขออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อ 10.1 ข้างต้น จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปถึง [email protected]
 • เราจะตอบกลับคำขอใด ๆ ของคุณภายในหนึ่ง (1) เดือนหลังจากที่ได้รับการร้องเรียน และหากมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ระยะเวลานี้อาจขยายออกไปอีกสอง (2) เดือนหากจำเป็น โดยคำนึงถึงความซับซ้อนของคำขอและจำนวนคำขอที่รอดำเนินการอื่น ๆ ในกรณีที่มีการปฏิเสธคำขอของคุณ เราจะให้เหตุผลที่เกี่ยวข้อง
 • หากคำขอของคุณไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะ (a) กำหนดค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการให้ข้อมูล หรือสื่อสาร หรือดำเนินการตามที่ร้องขอ หรือ (b) ปฏิเสธคำขอของคุณ
 • หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่ส่งคำขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อทำการยืนยันตัวตน
 • หากสิทธิ์ของคุณถูกละเมิด คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ ต่อไปนี้ https://idpc.org.mt/en/Pages/contact/complaints.aspx.

 

 1. ภาระผูกพันของคุณ
 • โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและโดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณรับทราบว่า คุณจะต้องให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ นอกจากนี้ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและถูกต้องอยู่ตลอดเวลา
 • หากพบว่า คุณได้กระทำการละเมิดข้อผูกพันของคุณ หรือหากเราสงสัยว่าข้อมูลที่คุณให้นั้นเป็นเท็จ หรือไม่สมบูรณ์ หรือเป็นไปในทางที่ขัดต่อกฎหมายที่บังคับใช้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณ หรือระงับ หรือยกเลิกบัญชีของคุณทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีนี้ คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใด ๆ เนื่องจากการปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณ หรือการระงับ หรือการยกเลิกบัญชีของคุณ
 1. นโยบายในการใช้คุกกี้
  • โปรดทราบว่า เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่าน นโยบายเรื่องการใช้คุกกี้ของเรา