Velkommen til Social Tournaments

Senest opdateret d 4/3/2020

Vilkår og Betingelser

Disse Vilkår og Betingelser (“Aftalen”) regulerer din brug af vores hjemmeside www.socialtournaments.com (“Platformen”) og Socialtournaments.com, et RNG-baseret socialt spilværktøj (“Platformen”), der ejes af Intuition Software Solutions Ltd (“Vi” or “Social Tournaments”), et privat firma, der er stiftet i overensstemmelse med lovgivningen på Isle of Man med virksomhedsregistreringsnummer 015901V med adresse PO Box 227, Clinch’s House, Lord Street, Douglas, IM99 IRZ, Isle of Man, der driver online spilturneringer (en “Turnering” eller “Turneringer”), som du har adgang til (“Dig” eller “Du”).

Ved at oprette en konto og deltage i Turneringer, accepterer du hermed at være bundet af denne Aftale, samt andre supplerende betingelser og regler, der fra tid til anden kan udstedes af Social Tournaments.

Vi har ret til enhver tid at ændre eller opdatere denne Aftale med alle former for ændringer, der straks træder i kraft på det tidspunkt, de offentliggøres på Platformen. Du bør regelmæssigt læse denne Aftale for at holde Dig opdateret med de seneste vilkår og betingelser for brugen at Platformen.

  1. Adgang til Platform og oprettelse af konto

1.1 Turneringerne er tilgængelige for brugere, som er 18 år eller ældre. Ved oprettelse erklærer og garanterer du hermed, at du er over 18 år eller ældre end den lovlige myndighedsalder, der er fastsat i den gældende jurisdiktion, hvor du har bopæl, og i henhold til de gældende love ved at deltage i Turneringer. Virksomheden forbeholder sig retten til at udføre kontrol for at bekræfte nøjagtigheden af alle de kontoregistreringsoplysninger, som du har opgivet. Er disse kontroller ikke i stand til at bekræfte din alder, forbeholder Virksomheden sig retten til at bede om yderligere bevis. Hvis Vi fortsat ikke er i stand til at bekræfte Dine oplysninger, forbeholder Vi os retten til at suspendere Din konto eller tilbageholde betaling af en Præmie, indtil Vi modtager tilfredsstillende bevis, der bestemmes af vores eget skøn.

1.2 Medarbejdere på Social Tournaments, deres nære slægtninge og enhver anden med tilknytning til organisationen, eller bedømmelse af Turneringen, kan ikke indgå i denne Aftale.

1.3 Social Tournaments forbeholder sig retten til at annullere eller rykke enhver Turnering til enhver tid uden forudgående varsel. Enhver annullering eller rykning af en Turnering vil blive kommunikeret til deltagerne, så hurtigt som muligt af Social Tournaments.

1.4 Der opkræves intet adgangsgebyr for deltagelsen i Turneringen, og Du er ikke forpligtet til at foretage et køb for at deltage i en Turnering.

1.5 Hvis Du befinder dig i en af de følgende lande, er Du ikke i stand til og har ikke tilladelse til at få adgang til eller deltage i Turneringer, der tilbydes på Platformen: Kentucky (USA), UK, Australia, North Korea, Ukraine, Romania, India, Philippines og enhver anden stat eller land, som Virksomheden kan bestemme fra tid til anden (sammen udgør disse “Forbudte Områder”). Social Tournaments forbeholder sig retten til at ændre listen over Forbudte Oråder til enhver tid og efter eget skøn uden forudgående varsel. Social Tournaments forbeholder sig også retten til at annullere tildelingen af enhver Præmie vundet i en Turnering, hvis Social Tournaments finder ud af, at Slutbrugeren har adgang til Platformen fra en af jurisdiktionerne fra de Forbudte Områder.

  1. Oprettelse af konto

2.1 Du skal oprette en brugerkonto hos Social Tournaments for at kunne deltage i en hvilken som helst Turnering (“Konto”). Du kan oprette en Konto ved at anvende følgende link: www.socialtournaments.com.

2.2. Når Du opretter en Konto, og for at være berettiget til at deltage i en Turnering, er Du forpligtet til at opgive personlige informationer, der inkluderer: Dit fulde navn, e-mailadresse og kontooplysninger for betaling (dvs. Skrill eller Neteller). Alle personlige oplysninger, der indsamles af Social Tournaments, behandles i overensstemmelse med de relevante databeskyttelseslove, der er beskrevet i afsnit 5 i denne Aftale.

2.3 Du skal designe en virtuel Avatar, der skal repræsentere Din Konto i løbet af en Turnering (“Avatar”). Alle Avatars skal godkendes af Social Tournaments efter eget skøn, før Du gør brug af din Avatar (hvad enten det er i en Turnering eller opslag på en Konto). Du accepterer desuden, at Social Tournaments efter eget skøn forbeholder sig retten til at suspendere, begrænse eller afvist enhver Avatar på ethvert tidspunkt, der bruges på en Konto eller i en Turnering.

2.4 Du har ret til at oprette en Konto i Dit eget navn. Du anerkender og accepterer hermed, at Du kan diskvalificeres fra deltagelse i enhver Turnering til enhver tid, hvis Du har mere end en Konto i Dit navn.

  1. Præmier

3.1 Enhver bruger, der af Social Tournaments bestemmes til at være en vinder af en Turnering (“Vinder”), kan have ret til at modtage en præmie, hvor præmierne kan være økonomiske eller ikke-økonomiske (“Præmie”), som bestemt af Social Tournaments efter eget skøn fra tid til anden. Du anerkender og accepterer, at Du er ansvarlig for eventuelle skatteforpligtelser, der opstår som følge af, at Du modtager en Præmie. Du anerkender og accepterer desuden at fri Social Tournaments fra enhver skatteforpligtelse, der skyldes, at Du har modtaget en Præmie.

3.2 Du anerkender og accepterer hermed, at Social Tournaments forbeholder sig retten til at tildele eller tilbageholder Præmier, og at enhver overtrædelse af denne Aftale eller Gældende Lov (defineret i punkt 3.7 i denne Aftale) eller manglende overholdelse af rimelige anmodninger om yderligere information fra Social Tournaments kan resultere i annullering af tildeling af en Præmie til Vindere af Social Tournaments.

3.3 Du anerkender og accepterer, at alle Præmier og tilhørende Vindere skal vises på www.socialtournaments.com/results. Præmier kan ikke overføres. Præmier afhænger af tilgængelighed, og Vi forbeholder os retten til at erstatte enhver Præmie med en anden Præmie af tilsvarende værdi uden varsel.

3.4 Vindere vil blive underrettet via e-mail ved anvende den e-mailadresse, der er tilknyttet Kontoen indenfor 48 (otteogfyrre) timer efter afslutningen af resultaterne fra Turneringen. Hvis Vinderen ikke kan kontaktes eller hævder Præmien indenfor 7 (syv) arbejdsdage efter meddelelse via e-mail, forbeholder Vi os retten til at trække Præmien tilbage og vælge en alternativ Vinder efter eget skøn.

3.5 Vi vil underrette Vinderen om, hvordan Vi overfører Præmien fra Social Tournaments til Vinderen.

3.6 Afgørelser i forbindelse med alle områder i forbindelser med Turneringer og Platformen bestemmes af Social Tournaments efter eget skøn.

3.7 Som en betingelse for at modtage en Præmie, accepterer Du, at Social Tournaments forbeholder sig retten til at anmode om yderligere rimelige informationer og dokumenter (som bestemmes af Social Tournaments efter eget skøn), der er nødvendige for at overholde alle gældende love, regler eller forskrifter, som Social Tournaments (eller enhver anden enhed, der tilhører den samme gruppe af virksomheder som Social Tournaments) skal overholde (“Gældende Lov”). Du modtager ingen Præmier, medmindre Du imødekommer og overholder alle rimelige anmodninger om yderligere information og dokumentation fra Social Tournaments. Enhver Vinder skal især videregive al information og dokumentation, der kræves for, at Social Tournaments kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Gældende Lov, herunder, men ikke begrænset til, skatteoverholdelseskrav. Du anerkender og accepterer hermed, at det kan tage op til 14 (fjorten) arbejdsdage at modtage en Præmie efter Social Tournaments har modtaget alle nødvendige yderligere informationer og dokumentationer.

3.8 Enhver mangel på overholdelse af Social Tournaments’s anmodninger om yderligere information og dokumentation i henhold til denne Aftale kan resultere i suspension eller nedlukning af Din Konto.

3.9 Hvis du har bopæl udenfor den Europæiske Union, vil Præmier udbetales og trækkes fra din Skrill eller Neteller konto.

  1. Turneringer

4.1 Platformen er på ingen måde sponsoreret, støttet eller administreret af eller associeret med Facebook, Twitter eller nogen andre sociale medier, hvor der findes annoncer for Platformen og Turneringer.

4.2 Social Tournaments’s beslutning om Din deltagelse og ret til at deltage i en Turnering er endelig, og kan ikke bestrides af Dig eller nogen anden deltager i en Turnering.

  1. Databeskyttelse

5.1 Ved at bruge Platformen giver Du samtykke til, at Social Tournaments (og enhver anden af dens autoriserede behandlere) behandler Dine personlige informationer i henhold til bestemmelserne i Gældende Lov og i overensstemmelse med Social Tournaments’s Fortrolighedspolitik.

5.2 Ved at oprette en Konto og deltage i en Turnering, anerkender og accepterer Vinderen, at Social Tournaments må offentliggøre deres navn og Avatar i enhver form for reklamemateriale. Alle personoplysninger om Vinderen eller andre Slutbrugere bruges udelukkende i overensstemmelse med Gældende Lov.

5.3 Uanset eventuelle bestemmelser i Fortrolighedspolitikken, anerkender Du hermed, at Du bevarer retten til at trække Dit samtykke til at Social Tournaments behandler Dine personoplysninger ved at anmode om lukning af Din Konto. Enhver lukning af Din Konto vil resultere i Social Tournaments’s opsigelse af behandling af Dine personoplysninger.

  1. Nedlukning

6.1 Du anerkender og accepterer hermed, at Social Tournaments forbeholder sig retten til at lukke Din Konto, hvis Social Tournaments til enhver tid efter eget skøn oplever aktivitet på Din Konto, der strider mod Gældende Lov eller bruges til ulovlige formål, herunder, men ikke begrænset til, hvidvaskning af penge.

6.2 Efter lukning af Din Konto, har Du ikke længere adgang til Din Konto eller til Turneringer, der tilbydes på Platformen. Din deltagelse i Turneringer, der er afventende på tidspunktet for nedlukningen af Din Konto, annulleres, og Du har ikke ret til at modtage nogen Præmier.

  1. Intellektuel ejendom

7.1 I denne Aftale forstås ”Intellektuel Ejendom” som enhver opfindelse, design, formler, know-how, processer, forretningsmetoder, patenter, varemærker, servicemærker, ophavsret, koder, idéer, skrifter, illustrationer, fotografier relateret til Social Tournaments’s mærke og alt andet materiale, der beskriver eller illustrerer sådan ejendom, hvad enten det er i papirform eller i digital form.

7.2 Al Intellektuel Ejendom forbliver til enhver tid Social Tournaments ejendom. Enhver immateriel ejendomsret, der opstår som resultat af denne Aftale eller din brug af Platformen, tilhører Social Tournaments.

  1. Klager

Alle klager kan adresseres til følgende e-mailadresse: player@socialtournaments.com. Social Tournaments vil gøre sit bedste for at løse enhver klare hurtigt og uden forsinkelse.

  1. Ansvarsbegrænsning

9.1 Du accepterer hermed, at Social Tournaments er fri og ikke hæfter for nogen af de følgende slags tab eller skader, selv i tilfælde hvor Parten er blevet underrettet om muligheden for et sådant tab eller skade:
9.1.1 indirekte eller følgetab;
9.1.2 tab af fortjeneste, indtægt, kontrakter eller forventede besparelser.

9.2 Social Tournaments er ikke ansvarlige for overtrædelse af disse Vilkår, der er direkte eller indirekte forårsaget af faktorer udenfor Social Tournaments rimelige kontrol, hvor Social Tournaments forhindres i at udføre sine forpligtelser i henhold til Aftalen, og hvor en sådan manglende udførelse ikke vedrører deres skyld eller uagtsomhed (“Force Majeure Begivenhed“). Hvis Force Majeure Begivenheden forhindrer Social Tournaments i at overholde sine forpligtelser i henhold til denne Aftale i væsentlig grad, og den fortsætter i mere end 10 (ti) dage, kan Du opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning ved at indgive en skriftlig meddelelse.

9.3 Social Tournaments kan ikke holdes ansvarlige for nogen risiko, der er forbundet med teknologien, der anvendes på Platformen eller i forbindelse med Kontoen, herunder, men ikke begrænset til, svigt af hardware, software og internetforbindelser, risiko for introduktion af ondsindet software og andre risici, der vedrører tredjeparter, der kan få uautoriseret adgang til Platformen. Social Tournaments er ikke ansvarlige for tab af information som følge af teknologisk svigt på Platformen.